Web Conference Presentation Tips The Voice By Thomas Hardy Essay Essay Writing Fire Accident Resume Cell Phone Manager Research Paper On Samuel Johnson
Tổng Hợp

TƯƠNG LAI GẦN CỦA JOB

Đến năm 2022, do tác động của AI và automation = tự động hoá, một số job sẽ mất đi nhưng job mới cũng được sinh ra. Như vậy, đây là cột mốc quan trọng đánh dấu việc chấm dứt sự nghiệp của bạn hay sự khởi đầu của một sự nghiệp mới.

21% các job sẽ mất đi:
– Nhập dữ liệu
– Kế toán sổ sách 
– Tài xế giao hàng
– Luật sự
– Công nhân
– Nhân viên bán hàng door-to-door 
– Nhân viên dịch vụ bưu điện
– Nhân viên sales tổng đài

48% các job sẽ giữ nguyên không thay đổi:
– CEO
– Cố vấn tài chính
– Giáo viên
– Nhân sự
– Chuyên viên pháp lý
– Kỹ sư robot
– Chuyên viên quản trị rủi ro
– Chuyên viên phân tích thông tin an ninh
– Chuyên viên mạng
– Giám đốc vận hành

27% các job mới sẽ sinh ra:
– Kỹ sư ngành tự động hoá
– Chuyên viên sáng tạo
– Chuyên viên thiết kế giải pháp
– Chuyên viên về nhân học & văn hoá

công việc mới sinh ra nhờ sự phát triển công nghệ
Job nào mất đi, job nào mới sinh ra, bạn đã sẵn sàng?

Sự chuyển đổi rất hay ha. Lưu ý là các job mới được sinh ra đều liên quan đến tư duy sáng tạo & tư duy kết nối thế giới thật & ảo. Để trở thành chuyên viên đưa ra được các giải pháp và giải pháp sáng tạo trong môi trường & đối diện với các vấn đề phức tạp, ai cũng cần rèn luyện cho mình tư duy thiết kế, khả năng sáng tạo không bị đóng khung, và vốn kiến thức về nhân học và văn hoá để có thể tạo ra các giải pháp dựa trên hiểu biết về con người, và để có thể collaborate – cộng tác được với con người trên toàn thế giới.

Tư duy sáng tạo, là thứ cần được tiếp cận và rèn luyện cả đời. Do đó, đối với con nhỏ, các phụ huynh nên cho tiếp cận qua hình thức chơi mà học, học theo dự án, học theo làm việc nhóm để nuôi dưỡng óc sáng tạo. Và quên đi chuyện cho đi học thì phải bắt bảng điểm, rồi chứng minh bằng ba thứ sờ được mó thấy. Thay đổi về tư duy là chính phụ huynh và giáo viên phải cùng theo giỏi sự phát triển cá nhân trong cách suy nghĩ, cách giải quyết vấn đề của con. Ham ba cái thứ điểm số này nọ là chết con mình, vì bạn sẽ không sáng tạo được mà chỉ biết trả bài.

Còn đối với người lớn, thì bắt buộc phải re-skilling – đi học lại kỹ năng mới để có thể dần dần thay đổi cách tiếp cận và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo hơn cho bản thân. Khoá học về tư duy thiết kế sẽ là một trong những khoá học quan trọng nhất mà bạn đầu tư vào cho bản thân mình. Cả doanh nghiệp và cá nhân đều cần phải bắt đầu serious – rất nghiêm túc về việc re-skilling này nhe.

Nguồn: Nguyễn Phi Vân