Before European Hegemony Abu Lughod Summary Purpose Of Doing A Research Paper Cheap Thesis Proposal Editing Sites For Masters Research Paper Topics On The Fountainhead
Tổng Hợp

Thương Hiệu là gì?

Bài viết này rất hay về THƯƠNG HIỆU rất hay. Tuy không chuyên sâu nhưng cho chúng ta một cái nhìn bao quát và rất thực tế về việc làm và chuyển tải giá trị thương hiệu: “Thương hiệu là sự tương tác nhiều chiều giữa khách hàng và sản phẩm dịch vụ, là sự tương tác giữa các con người trong doanh nghiệp và cũng là sự tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng. Chỉ cần doanh nghiệp xao nhãng 1 trong 3 yếu tố này thì nguy cơ đã ở ngay trước mắt rồi”

thương hiệu
thương hiệu

Đừng quên trải nghiệm khách hàng.

Thương hiệu chỉ có thể tồn tại và phát triển lâu dài khi có khách hàng. Điều này chưa đủ mà còn phải biến họ thành khách hàng trung thành. Những khách hàng này giới thiệu khách hàng mới cho thương hiệu (words of mouth) và nhiệm vụ của thương hiệu lại phải tiếp tục biến những khách hàng này trở thành khách hàng trung thành.

Công tác Saigon, đến ở tại 1 khách sạn tại quận 1 vì theo giới thiệu của 1 người anh. Tối 9.00 pm chợt nhớ là cần phải ủi đồ để sáng hôm sau đi họp sớm.

Gọi điện cho lễ tân thì nhận được câu trả lời cô phụ trách ủi đồ đã về. Quần áo phải được là phẳng phui trước khi ra đường là nguyên tắc nên tôi cố năn nỉ nhờ khách sạn ủi giúp nhưng bất ngờ khi cô gái lễ tân trả lời: em không biết ủi và bàn là ở khách sạn em cũng mới bị hư.

Khách sạn là ngành dịch vụ, phải luôn tìm mọi cách hỗ trợ khách hàng. Trong trường hợp bạn không thể phục vụ, xin hãy nói lý do thật chứ không được tìm mọi cách nói dối để từ chối khách hàng như vậy. Khách hàng sẽ bị thất vọng và thương hiệu sẽ bị rời bỏ.

Câu chuyện của Thương hiệu lúc này là những trải nghiệm khách hàng. Thương hiệu làm tốt nhưng không truyền được tư tưởng, giá trị cốt lõi… của Thương hiệu đến với bản thân những con người trong doanh nghiệp để mang đến khách hàng những dịch vụ tốt nhất có thể thì thương hiệu cũng bị coi là thất bại. Mỗi một cư xử, 1 hành động nhỏ của từng con người trong doanh nghiệp đều là các nhân tố để hình thành và củng cố định vị thương hiệu.

Thương hiệu là sự tương tác nhiều chiều giữa khách hàng và sản phẩm dịch vụ, là sự tương tác giữa các con người trong doanh nghiệp và cũng là sự tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng. Chỉ cần doanh nghiệp xao nhãng 1 trong 3 yếu tố này thì nguy cơ đã ở ngay trước mắt rồi.

Nguồn: Do Nguyen Khoi‎ đến Quản Trị và Khởi Nghiệp

Post Comment