5pp Essay Scholarships Colleges That Don't Require Essays For Admission In Florida Celebrity Autobiography Amazon The Woman Warrior Memoirs Of A Girlhood Among Ghosts Essay Steps Writing Definition Essay
Tổng Hợp

Strategic Planning cần những tố chất gì để thành công?

Strategic Planning & Strategic Branding

Nghề chiến lược nói chung, và nghề chiến lược thương hiệu nói riêng cần những tố chất gì để thành công?

Khả năng làm việc chi tiết

Con số chi tiết, giữ liệu chi tiết

Chiến lược chỉ là vĩ mô, chiến lược là to lớn. Nhầm. Một quan niệm nhầm khá phổ biến. Chiến lược phải bắt đầu từ tiểu tiết, rất tiểu tiết. Và phải rất “nhạy” với tiểu tiết. Những người đại khái không bao giờ nên dính đến chiến lược.

Khả năng tổng hợp và khái quát

Tiểu tiết nói lên điều gì? Dữ liêụ nào cần lưu ý nhất? Nếu không trả lời được, bạn sẽ chết chìm với tiểu tiết. Và người làm chiến lược cần có kỹ năng nhảy khỏi vũng lầy tiểu tiết khi cần.
Tránh cực đoan
Người làm sáng tạo có thể. Người làm chiến lược theo tôi không nên. Cần mạnh mẽ với chính kiến riêng. Cực đoan thì không. Vì sự tỉnh táo & biết lắng nghe là tiên quyết để chọn hướng đi đúng. Một nhiệm vụ cốt tử của chiến lược.

Strategic Planning & Strategic BrandingNghề chiến lược nói chung, và nghề chiến lược thương hiệu nói riêng cần những tố…

Posted by Sơn Đức Nguyễn on Tuesday, March 21, 2017

Post Comment