Cơ sở để content writer đề xuất tăng lương cũng như chủ doanh nghiệp, marketing leader tuyển nhân viên content.