Ap World History Document Based Question Essay Rubrics Recent Case Study Topics Drunkard Of The River Essay Professional Custom Essay Editing Services Us Xenophon Of Ephesus Summary Me And My Culture Essay

Cơ sở để content writer đề xuất tăng lương cũng như chủ doanh nghiệp, marketing leader tuyển nhân viên content.

Viết bài, lên kế hoạch nội dung website là quá trình đau khổ pee ai. Nhưng nó sẽ bớt đau đi khi bạn có 1 tài liệu ít lý thuyết, dễ thực hành và có hệ thống.

Content Marketer tự học thế nào? đọc sách gì? follow ai? tham gia group nào? học khoá học nào tốt?… kiến thức của người thành của mình

Làm Content Website thì phải đặt người đọc (chứ không phải của Google) lên hàng đầu. Đó mới là thứ giúp ta bán được hàng trong tương lai.